Bestuur

Het bestuur van Zelfstandigen Bouw heeft de eindverantwoordelijkheid voor de organisatie. Het bestuur stelt het jaarplan en de begroting vast en vertegenwoordigt de organisatie naar buiten toe. Het legt verantwoording af aan de Algemene Ledenvergadering.

Het bestuur wordt benoemd door de Algemene Ledenvergadering en bestaat uit maximaal 9 leden. Het vergadert minstens 4 maal per jaar.

Een bestuurslid wordt gekozen door de Algemene Ledenvergadering voor een periode van 4 jaar. Bestuursleden mogen maximaal 2 termijnen deel uitmaken van het bestuur.

Algemene Ledenvergadering

De Algemene Ledenvergadering is het hoogste orgaan binnen Zelfstandigen Bouw. De Algemene Ledenvergadering benoemt het bestuur en heeft het laatste woord over de begroting en het jaarplan.

De Algemene Ledenvergadering komt minimaal 1 maal per jaar bijeen. De leden ontvangen een uitnodiging voor de Algemene Ledenvergadering en hebben op de vergadering stemrecht.

 

Voorzitter
Bestuurslid
Bestuurslid
een hartverwarmend klusje tussendoor
Bestuurslid
Bestuurslid
Bestuurslid