Opleverlijst: Werk afgerond? Gebruik een opleverlijst en laat tekenen voor akkoord.