Zelfstandige schilders, de maat is vol!

Jarenlang hebben wij geprobeerd om afspraken te maken met het BPF Schilders over het verplichte pensioen voor zzp’ers. Stelselmatig komt deze onbetrouwbare club gemaakte afspraken niet na. We zijn het beu dat je door het pensioenfonds wordt verplicht en gediscrimineerd. Daarom stappen we nu naar de rechter.

  Verplichting is onwettig

  Twee topadvocaten op pensioengebied hebben diepgaand onderzoek gedaan naar de verplichting voor zzp’ers. Hun conclusie is dat het verplichte pensioen onwettig is. Nu het BPF hier geen boodschap aan heeft, gaan wij naar de rechter. De rechter zal bepalen of je verplicht pensioenpremie moet blijven betalen.

  Als de rechter ons in het gelijk stelt, zullen we ook de pensioenpremie die je al die jaren aan het BPF Schilders hebt betaald, terug eisen.

  Doe mee!

  Wij zullen de rechters gaan overtuigen dat het verplichte schilderspensioen onwettig is. Ook is het nodig dat wij de rechters kunnen overtuigen dat het verplichte pensioen tegen de wil is van het overgrote deel van de zelfstandige schilders. Daarom vragen wij je mee te doen.

  Als je meedoet – en de rechters stellen ons in het gelijk – hoef je voortaan geen pensioenpremie meer af te dragen. Dat scheelt je ca. € 1.600 per jaar. Willigt de rechter ook onze eis in dat je de pensioenpremie die je de afgelopen jaren aan het BPF Schilders hebt betaald, terugkrijgt, dan levert dat je vele duizenden euro’s op. De procedures zullen circa € 50.000 kosten. Zelfstandigen Bouw vraagt een geringe bijdrage in deze kosten. Een bijdrage die je dubbel en dwars terugverdient als wij in het gelijk worden gesteld.

  Vecht mee tegen verplicht schilderspensioen

  Ik sluit me aan bij de procedures tegen het BPF Schilders om het verplichte pensioen voor zzp-schilders onwettig te laten verklaren. Ik betaal een geringe bijdrage in de kosten van de rechtszaak.

  • Eenmalig bijdrage voor leden met een basisabonnement: € 125
  • Eenmalige bijdrage voor leden met Rechtsbijstand Compleet: € 50
  • Nog geen lid, maar wel meedoen? Kies dan voor een van onze abonnementen.

  Om dit snel te regelen kun je contact met ons opnemen via info@zelfstandigenbouw.nl of ons bellen tijdens kantooruren op 0348-439000.

  Veelgestelde vragen

  We starten drie procedures op:
  Om het verplichte pensioen voor zzp-schilders onwettig te laten verklaren
  Om opdrachtgevers de pensioenpremie te laten betalen aan het BPF Schilders in plaats van de zzp’ er zelf.
  Om de mogelijkheid te krijgen elders pensioen op te bouwen.
  Dit zijn drie verschillende procedures. Als we in procedure 1 in het gelijk worden gesteld, is procedure 2 niet meer nodig. Als we procedure 2 winnen, is procedure 3 niet meer nodig. Maar omdat we geen tijd verloren willen laten gaan, starten we alle drie de procedures gelijktijdig op.
  Net als bij elke juridische procedure is de uitkomst vooraf niet zeker. Maar we hebben onderzoek laten doen door prof. dr. mr. Hans van Meerten, bijzonder hoogleraar internationaal pensioenrecht. Hij concludeert dat de verplichting voor zzp’ers om deel te nemen aan het BPF Schilders zeer waarschijnlijk in strijd is met het EU-recht en de wet op de Mededinging. Dat sterkt ons in de overtuiging dat we deze strijd kunnen winnen.
  Als zich te weinig schilders aanmelden om de procedure te starten, wordt jouw bijdrage op je rekening teruggestort.
  Ja helaas wel. Pas als de rechter ons gelijk heeft gegeven, kun je stoppen met
premiebetaling.
  Iedereen die zich aansluit bij de procedure ontvangt van ons een brief waarin hij aangeeft dat hij onder protest de pensioenpremie betaalt. Deze brief hoef je alleen nog maar te ondertekenen en aan ons terug te sturen. Wij zorgen dat al deze protestbrieven bij het BPF Schilders komen.
  Nee, want reeds opgebouwd pensioen wordt niet bedreigd; je raakt dus niets kwijt. Zelfs als je wilt blijven doorsparen is dat geen probleem. Dat geldt ook voor opgebouwd vroegpensioen.
  Twee jaar geleden hebben wij geregeld dat alle oudere schilders die vanaf 1 januari 2014 zzp’er werden hun rechten op vervroegd pensioen behielden. Zij betaalden premie voor inkooprechten (VUT). Echter, het BPF bleef weigeren alle schilders die vóór 1 januari 2014 zzp’er werden dit recht te laten behouden.
  Omdat is gebleken dat wij hier juridisch helaas niets aan kunnen doen, staat deze situatie volkomen los van de procedures die wij nu gaan starten.
  Omdat jouw organisatie het verplichte pensioen voor zzp’ ers verdedigt, ben je – als lid van één van deze organisaties – hieraan gebonden. Je zult je lidmaatschap moeten beëindigen om hiervan bevrijd te worden.