fbpx

Vraag en antwoorden rondom het aanvragen van de steunmaatregelen vind je hier. Regelmatig geüpdatet.

Wat houdt TOZO 2 in?

De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (TOZO) geldt voor zelfstandig ondernemers, waaronder zzp’ers, die financieel in de problemen komen door de coronacrisis en niet in hun eigen levensonderhoud kunnen voorzien. Als je voldoet aan de voorwaarden, kun je via je woongemeente ondersteuning aanvragen voor een aanvullende uitkering voor levensonderhoud en/of bedrijfskapitaal. De eerste regeling (TOZO 1) kon worden aangevraagd tot 31 mei 2020.

Het kabinet heeft bekendgemaakt dat de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (TOZO) - met aangepaste voorwaarden - per 1 juni met 4 maanden wordt verlengd tot eind september. De verlengde regeling heet TOZO 2. Met de verlenging kunnen ondernemers die nu een uitkering levensonderhoud krijgen en aan de voorwaarden van TOZO 2 voldoen, tot en met september een TOZO-uitkering ontvangen. Ook staat de TOZO 2 open voor nieuwe aanvragen.

Ik heb al een TOZO 1 uitkering. Voor welke periode kan ik nu een verlenging van de huidige TOZO 1 aanvragen?

• Ondernemers bij wie TOZO 1 eind mei afloopt, kunnen als dat nodig is een verlenging aanvragen voor juni, juli, augustus en september

• Ondernemers bij wie TOZO 1 eind juni afloopt, kunnen verlenging aanvragen voor de maanden juli, augustus en september

• Ondernemers bij wie TOZO 1 eind juli afloopt, kunnen verlenging aanvragen voor de maand augustus en september.

Kan ik nog een TOZO 1 aanvraag doen voor de maanden maart, april mei?

Nee dit kan niet meer. TOZO 1 kon tot uiterlijk 31 mei worden aangevraagd.

Kan ik TOZO 2 aanvragen als ik niet eerder gebruik heb gemaakt van TOZO 1?

Ja, dan kan. TOZO 2 stat ook open voor nieuwe aanvragen.

Gelden voor TOZO 2 dezelfde voorwaarden als voor TOZO 1?

Nee. Bij TOZO 2 zal er anders dan bij TOZO 1 wél een partnerinkomenstoets worden uitgevoerd als je de aanvullende uitkering levensonderhoud aanvraagt. De partnerinkomenstoets houdt in dat het inkomen van de partner meetelt voor het bepalen van de hoogte van uitkering. Als het huishoudinkomen boven het sociaal minimum komt, kun je geen aanspraak maken op TOZO 2 uitkering levensonderhoud.

De overige voorwaarden blijven gelijk, dat wil zeggen dat ook bij TOZO 2 als voorwaarde geldt dat:

• Je moet woonachtig zijn in Nederland

• Je moet voornamelijk in Nederland werken

• Je moet minimaal 1225 uur per jaar werken als zelfstandige

• Je moet voor 17 maart 2020 ingeschreven staan bij de KvK

Hoe vraag ik TOZO 2 aan?

Een aanvraag van TOZO 2 kun je vanaf 1 juni tot 30 september indienen bij je woongemeente. Houd hiervoor de website van de gemeente in de gaten.

Heb ik recht op BBZ / TOZO 2 als ik kan werken?

Het gaat er niet om of je wel of niet kan werken. Het gaat er om of jouw inkomsten als gevolg van de coronacrisis onder het sociaal minimum terecht is gekomen. Heb je minder inkomsten dan € 1500 netto voor gehuwden of € 1050 voor een alleenstaande, dan heb je recht op BBZ. De tijdelijke BBZ-regeling heet TOZO.

Wat zijn andere voorwaarden voor de BBZ (TOZO)?

• Je moet woonachtig zijn in Nederland
• Je moet voornamelijk in Nederland werken
• Je moet minimaal 1225 uur per jaar werken als zelfstandige
• Je moet voor 17 maart 2020 ingeschreven staan bij de KvK

Hoe lang geldt de tijdelijke BBZ (TOZO 2) regeling?

De regeling TOZO 2 geldt over de maanden juni, juli, augustus en september.

Heb ik recht op BBZ (TOZO 2) als mijn partner inkomen heeft?

Nee. Anders dan bij TOZO 1, geldt voor TOZO 2 een partnertoets. De partnerinkomenstoets houdt in dat het inkomen van de partner meetelt voor het bepalen van de hoogte van uitkering. Als het huishoudinkomen boven het sociaal minimum komt, kun je geen aanspraak maken op TOZO 2 uitkering levensonderhoud.

Heb ik recht op BBZ (TOZO 2) als ik geld op de bank heb staan?

Ja. Ook voor TOZO 2 geldt dat er niet gekeken wordt naar of je geld op de bank hebt.

Wat gebeurt er met mijn BBZ (TOZO)-uitkering als ik tijdelijk een klus krijg?

De BBZ/TOZO regeling werkt met voorschotten op de uitkering. Mocht je toch meer inkomsten hebben dan verwacht dan moet je dat zelf aan je gemeente doorgeven. Achteraf zal in ieder geval bekeken worden of je er recht op hebt en of je teveel of te weinig hebt gehad. Als je dus een tijdelijke klus hebt gedaan, kunnen de inkomsten dus verrekend worden met de uitkering.

Hoe regel ik dat ik voorlopig geen belasting hoef te betalen?

Wij adviseren jouw boekhouder te vragen dat voor je te regelen met de Belastingdienst. Hij weet het beste hoe dat te doen.

Waar moet ik zijn om een lening te krijgen nu ik geen of te weinig inkomsten heb?

Bij de gemeente kan je via de BBZ een lening voor bedrijfskapitaal aanvragen tot maximaal € 10.157. Hierover betaal je 2% rente. De lening heeft een looptijd van maximaal 3 jaar. Tot 1/1/2021 hoef je nog niet af te lossen. Voor de aanvraag lening bedrijfskapitaal geldt dat je moet verklaren dat er geen surseance van betaling of faillissement is aangevraagd of verkregen voor jezelf, je onderneming of een van de vennoten waarmee je samenwerkt. Als dit wel het geval is, komt je niet in aanmerking voor TOZO lening bedrijfskapitaal. Het maximumbedrag voor een lening bedrijfskapitaal - voor TOZO 1 en TOZO 2 gezamenlijk - bedraagt € 10.157.

Ik heb een krediet lopen bij de bank waarop ik moet aflossen. Kan ik daar onderuit komen?

Ja, de banken hebben besloten om zakelijke klanten een uitstel van 6 maanden te geven voor aflossingen. Neem contact op met je bank om dit te regelen.

Heb ik recht op uitstel van de waterschapsbelasting?

Ja, ondernemers kunnen uitstel krijgen voor het betalen van de waterschapsbelasting. Het uitstel betreft 3 tot 6 maanden. Een aantal waterschappen heeft besloten de invordering van de waterschapsbelasting per direct stop te zetten. Neem contact op met jouw waterschap om uitstel te krijgen.

Wat doet het Pensioenfonds Schilders?

Het pensioenfonds schilders heeft besloten alle ondernemers de mogelijkheid te geven om uitstel van betaling van pensioenpremie te krijgen voor een periode van vooralsnog twee maanden. In beginsel worden alle aanvragen daartoe gehonoreerd. De aanvraag kan op een eenvoudige wijze worden aangevraagd. Meer informatie daarover vind je op de website van het BPF Schilders: https://www.bpfschilders.nl/ondernemer/actueel/nieuws/nieuws-2020/24-03-2020-leidt-het-coronavirus-voor-u-tot-financiele-problemen/

Hoe zit dat met het urencriterium voor de zelfstandigenaftrek ?

Het kabinet heeft nog geen besluit genomen om het urencriterium van 1225 uur om in aanmerking te komen voor de zelfstandigenaftrek te verlagen. Zelfstandigen Bouw oefent druk uit op het kabinet om hierover snel een besluit te nemen.

Heb ik recht op een ziektewet-uitkering van het UWV als ik corona krijg
en daar vrijwillig verzekerd ben tegen ziekte?

Uiteraard krijg je dan een uitkering. Waar het om gaat is of je ziek bent. Of dat corona is of iets anders maakt niet uit.

Hoe kan ik veilig doorwerken op de bouwplaats of bij particulieren thuis?

Het Rijk en de bouw- en technieksector hebben het protocol Samen veilig doorwerken vastgesteld. Het protocol volgt de richtlijnen van het RIVM en biedt een handreiking over hoe je op een veilige manier kunt doorwerken tijdens de Coronacrisis.

Algemeen geldt dat je niet gaat werken bij Corona-infectie van jezelf of een gezinslid, bij verkoudheidsklachten of als een gezinslid koorts heeft.

De belangrijkste punten voor de bouwplaats zijn:
• Ga zo veel mogelijk zelfstandig naar de bouwplaats.
• Werk in kleine vaste teams op vaste locaties.
• Houd 1,5 meter afstand ook bij overleg en eten in een bouwkeet.
• Deel gereedschap niet met anderen.
• Houd gereedschap, materieel en je persoonlijke beschermingsmiddelen zoveel mogelijk schoon.
• Raak je gezicht niet of zo weinig mogelijk aan.

Belangrijkste punt voor werkzaamheden bij particulieren:
• Bewoners verblijven zoveel mogelijk in een andere ruimte.
• Bewoners mogen niet verkouden of ziek zijn.
• Houd 1,5 meter afstand.

Ga voor meer informatie en het protocol naar de website van de Rijksoverheid

Ik woon of werk in het buitenland. Kom ik dan wel in aanmerking voor de TOZO?

Om zelfstandigen te helpen heeft de overheid de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers opengesteld (TOZO). De TOZO bestaat uit 2 delen: ondersteuning voor je levensonderhoud en een lening voor je bedrijfskapitaal. Woon je over de grens, maar heb je je bedrijf in Nederland? Dan kun je een TOZO-lening krijgen voor je bedrijfskapitaal van maximaal € 10.157. Een aanvraag hiervoor dien je in bij de gemeente Maastricht, die deze regeling voor heel Nederland uitvoert. Meer informatie en het aanvraagformulier vind je op de website van de gemeente Maastricht. Je kunt geen TOZO-uitkering krijgen voor je levensonderhoud. Daarvoor kun je een beroep doen op de sociale bijstand in jouw woonland.

Meer informatie vind je op: www.kvk.nl/corona/corona-ondernemen-in-de-grensstreek/

Welke maatregelen treft Zelfstandigen Bouw?

Contributie
Ook wij willen ons steentje bijdragen om de financiële nood waarin je mogelijkerwijs terecht bent gekomen iets te verlichten. Je kunt bij ons een verzoek tot uitstel van contributiebetaling indienen. Dit betekent dat je dan geen contributie hoeft te betalen (uitstel). Deze contributie wordt, later in termijnen alsnog geïnd.
Je verzoek dien je in door een mailtje te sturen naar adm@zelfstandigenbouw.nl