fbpx

Collectieve ongevallenverzekering

Collectieve ongevallenverzekering

Werken in de bouw is niet altijd zonder gevaren. Een ongevallenverzekering keert uit wanneer je geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikt bent geworden of zelfs komt te overlijden! Dat zijn natuurlijk geen leuke zaken om over na te denken, maar het is wel verstandig. Zelfstandigen Bouw heeft een zeer exclusieve Collectieve Ongevallenverzekering weten af te sluiten voor haar leden.

collectieve ongevallenverzekering
 • 24/7 dekking, zowel zakelijk als privé

 • Acceptatie gegarandeerd (aan leeftijdsgrenzen of medische uitsluitingen doen wij niet)

 • Voor € 120 per jaar een uitkering van € 100.000 bij arbeidsongeschiktheid en € 50.000 bij overlijden

 • Voor € 240 per jaar een uitkering van € 200.000 bij arbeidsongeschiktheid en € 100.000 bij overlijden

Ik heb nog een paar vragen. Bel me even op dit telefoonnummer:

Veelgestelde vragen

Algemene vragen

Wat is een ongevallenverzekering?

Dat is een verzekering die uitkeert wanneer jij een ongeval krijgt. De verzekering keert eenmalig een bedrag uit aan jou of je nabestaanden wanneer je:

 • blijvend arbeidsongeschikt raakt voor passende arbeid
 • of invalide wordt
 • of wanneer je als gevolg van het ongeval overlijdt. Blijvende arbeidsongeschiktheid wordt uiterlijk 2 jaar na het ongeval vastgesteld.
Waarom zou ik een ongevallenverzekering afsluiten?

Omdat je als zzp’er in de bouw nu eenmaal een groter risico loopt op een ongeval. Een ongeval heeft grote financiële gevolgen. Want als je niet meer kunt werken, lopen je vaste lasten toch door. Onze ongevallenverzekering biedt jou en je eventuele nabestaanden  financiële zekerheid als jou tijdens je werk of in een privé situatie iets overkomt.

Waarom zou ik een ongevallenverzekering via Zelfstandigen Bouw afsluiten?

 • Omdat onze ongevallenverzekering zeer betaalbaar is
 • Omdat onze ongevallenverzekering netto bedragen uitkeert
 • Omdat onze ongevallenverzekering niemand uitsluit en heldere voorwaarden kent
Bij wie is de verzekering ondergebracht?

Onze ongevallenverzekering is ondergebracht bij Centraal Beheer Achmea maar wij zijn jouw contact- en tussenpersoon.

Is een ongevallenverzekering verplicht?

Nee, deze verzekering is niet verplicht. Wij raden je wel aan om iets te regelen tegen inkomensverlies bij arbeidsongeschiktheid.

Hoe meld ik me aan voor deze verzekering?

Wat is het verschil met een arbeidsongeschiktheidsverzekering?

Een AOV is een verzekering die ook uitkeert bij tijdelijke arbeidsongeschiktheid. Een ongevallenverzekering keert uit bij blijvende arbeidsongeschiktheid.  Een combinatie van de ongevallenverzekering, onze AOV Bouw oplossing en eventueel een AOV die na 2 jaar of 5 jaar pas uitkeert  is mogelijk.

Kan ik mijn partner meeverzekeren in de polis?

Nee, dat kan niet. Een ongevallenverzekering is een persoonlijke verzekering.
Een meewerkende partner kan via ons wel een eigen ongevallenverzekering afsluiten, mits deze aangesloten is bij Zelfstandigen Bouw.

Acceptatie

Wie kan de Collectieve Ongevallenverzekering afsluiten?

Iedere zzp’er die werkzaam is in de bouw en  aangesloten is bij Zelfstandigen Bouw kan de verzekering afsluiten.

Word ik altijd geaccepteerd?

Ja, je wordt altijd geaccepteerd.

Gelden er uitsluitingen voor deze verzekering

Je kan niet worden geaccepteerd als je al voor 100% arbeidsongeschikt bent. Maar verder zijn er geen toelatingsvoorwaarden zoals een medische toetredingskeuring, leeftijdsgrenzen of uitsluiting van lichaamsdelen.

Moet ik lid zijn van Zelfstandigen Bouw om gebruik te maken van deze ongevallenverzekering?

Ja, deze verzekering is exclusief voor onze leden.

Kosten en uitkering

Wat zijn de kosten?

U kunt kiezen uit 2 varianten.

 1. U betaalt € 120,00 per jaar en ontvangt bij 100% arbeidsongeschiktheid door een ongeval € 100.000 of € 50.000 bij overlijden na een ongeval
 2. U betaalt € 240,00 per jaar en ontvangt bij 100% arbeidsongeschiktheid door een ongeval € 200.000 of € 100.000 bij overlijden na een ongeval
Zijn de kosten aftrekbaar?

De kosten en de uitkering zijn beiden netto. De kosten zijn niet aftrekbaar van de belasting, maar over de uitkering hoef je dan ook geen belasting te betalen.

Is de uitkering periodiek of éénmalig?

Het is een eenmalige uitkering (netto) naar rato. Dit betekent dat je ook een gedeeltelijke uitkering krijgt als je gedeeltelijk (maar blijvend) arbeidsongeschikt/invalide wordt. De uitkering bij overlijden wordt uiteraard wel altijd volledig uitgekeerd.

Wat is een uitkering naar rato bij blijvende arbeidsongeschiktheid/invaliditeit?

Naar rato betekent dat je uitgekeerd krijgt conform het percentage dat je afgekeurd bent. Als je bijvoorbeeld voor 50% arbeidsongeschikt bent, dan ontvang je 50% uitkering van de ongevallenverzekering. Wat er precies uitgekeerd wordt en wanneer zie je in onderstaand overzicht.
Uitkering naar rato

Aan wie betaal ik de premie voor mijn ongevallenverzekering?

Je betaalt de kosten voor de ongevallenverzekering jaarlijks aan Zelfstandigen Bouw. Wij zijn ook jouw contactpersoon.

Ontvang ik een factuur voor de premie?

Ja, één maal per jaar ontvang je van ons een factuur.

Waarom is de ongevallen verzekering bij Zelfstandigen Bouw zo scherp geprijsd? Wat zijn de kleine lettertjes?

Er zijn geen kleine lettertjes. Zelfstandigen Bouw heeft collectiviteitskorting bedongen en hierdoor kunnen wij de ongevallenverzekering exclusief aan onze leden aanbieden voor een hele gunstige prijs.

Blijft de premie zo laag?

We verwachten dat de premie de komende jaren niet zal stijgen.

Polisvoorwaarden en dekking

Waar vind ik de polisvoorwaarden van deze verzekering?

De polisvoorwaarden en de algemene voorwaarden vind je hier:

Algemene voorwaarden Collectieve Ongevallenverzekering

Polisvoorwaarden Collectieve Ongevallenverzekering

Van toepassing zijn de rubrieken 1, 2, 3 en 4.

Wat valt er precies onder de dekking van de ongevallenverzekering bij Zelfstandigen Bouw?

De ongevallenverzekering biedt financiële zekerheid wanneer jou tijdens je werk (incl heen- en terugreis) of privé iets overkomt. De verzekering heeft een 24-uurs dekking. Als gevolg van een ongeval keert de ongevallenverzekering éénmalig een bedrag naar rato uit aan jou en je nabestaanden indien je als gevolg van een ongeval:

 • Blijvend arbeidsongeschikt wordt voor passende arbeid
 • Invalide wordt
 • Wanneer je als gevolg van het ongeval overlijdt
Wat is passende arbeid / passend werk?

Passende arbeid gaat om alle werkzaamheden die een persoon kan verrichten gezien zijn arbeidsverleden, opleiding, competenties en overige persoonlijke omstandigheden.

Arbeidsongeschiktheid

Hoe meld ik dat ik arbeidsongeschikt ben geworden?

U meldt u gelijk bij Zelfstandigen Bouw als u denkt dat u gedeeltelijk of volledig arbeidsongeschikt bent door een ongeval. U kunt contact met ons opnemen via telefoonnummer 0348-439000.

Wat gebeurt er als ik het heb gemeld?

Dan geven wij dit door aan Centraal Beheer Achmea. Die nemen verder contact met u op en gaan bekijken in welke mate u arbeidsongeschikt bent.

Krijg ik ook uitgekeerd als ik bijvoorbeeld 50% arbeidsongeschikt ben?

Ja, dan krijgt u een uitkering naar rato. Dit betekent dat u uitgekeerd krijgt naar het percentage dat u blijvend arbeidsongeschikt bent.

Wat is het verschil tussen arbeidsongeschikt en invaliditeit?

Bij het vaststellen van de mate van invaliditeit wordt gekeken naar de aard en de ernst van het opgelopen letsel. Bij invaliditeit wordt geen rekening gehouden met de beperkingen van het slachtoffer voor het verrichten van arbeid. Bij het vaststellen van de mate van arbeidsongeschiktheid wordt wel rekening gehouden met de invloed van het letsel op de arbeidsmogelijkheden voor passend werk van het slachtoffer.

Wat is passende arbeid / passend werk?

Passende arbeid gaat om alle werkzaamheden die een persoon kan verrichten gezien zijn arbeidsverleden, opleiding, competenties en overige persoonlijke omstandigheden.

Einde deelname / opzegging

Wat is de looptijd van de verzekering?

De ongevallenverzekering heeft telkens een looptijd van 1 kalenderjaar.

Hoe kan ik mijn ongevallenverzekering beëindigen?

Opzeggen kan schriftelijk en per kalenderjaar met een opzegtermijn van 1 maand. Loopt jouw verzekering bijvoorbeeld van 1 januari 2019 tot en met 31 december 2019 en wil je opzeggen voor het volgende jaar, dan moet jouw schriftelijke opzegging voor 1 december 2019 bij ons binnen zijn.

Zijn er uitzonderingen om tussendoor op te zeggen?

Ja, uw collectieve ongevallenverzekering kan tussendoor stopgezet worden als uw bedrijf is beëindigd of als u komt te overlijden.

Hoe kan ik opzeggen?

U stuurt dan een e-mail naar info@zelfstandigenbouw.nl met uw opzegging.

Wat als ik het niet eens ben met de uitkomst van de bedrijfsarts?

Dan kunt u uw klacht voorleggen aan het bestuur van Zelfstandigen Bouw.